Prawa użytkownika

Administrator serwisu jest LoftYou, Mikołów, ul. Szarotek 1 , zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.10.1997 r. (Dz. U. Nr 133 z dania 29.10.1997 r.), zapewnia wszystkim użytkownikom internetowego serwisu www.loftyou.pl możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Każdy Subskrybent Newsletter ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swój adres e-mail z naszej bazy

 

Subskrypcja Newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Gromadzenie danych

Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera wymaga podania wyłącznie adresu e-mail. Do tego celu przeznaczony jest moduł NEWSLETTER dostępny na stronie głównej serwisu www.loftyou.pl. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newslettera. Podanie danych jest zawsze dobrowolne.

Wykorzystanie danych

Adresy e-mail dopisane do listy mailingowej wykorzystywane są w celu wysłania danemu użytkownikowi Newslettera. LoftYou zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newslettera. Mogą to być informacje o nowościach, oferty promocyjne lub inne informacje.

Wykorzystanie cookies

Serwis może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jego zasobów. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Pliki cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – serwer, na którym umieszczono stronę LoftYou może je odczytać przy ponownym połączeniu z komputerem użytkownika.

Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy biuro@loftyou.pl .